Karate deti

Tréningy karate sú určené pre deti školského veku (od 6 rokov). Sú zamerané na rozvoj pohyblivosti, zručnosti, obratnosti, vytrvalosti a na osvojenie si techník jednotlivých technických stupňov bojového umenia - karate.

Deti sú vedené k sebarozvoju, tímovému cíteniu, súťaživosti, disciplíne, ale aj rešpektu voči druhému.

V závislosti od zvládnutia technickej úrovne sa deti podrobujú skúškam technickej vyspelosti - páskovaniu.

Stupne technickej vyspelosti v karate vyjadrujú súbor pohybových zručností vzládnutých cvičencom s ohľadom na ich technické prevedenie a funkčnosť bojovej aplikácie. Prínos cvičenca pre rozvoj karate ako športového odvetvia, bojového umenia, pochopenia základných filozofických princípov, z ktorých karate čerpá, znalosti jeho vývoja a histórie, ale aj morálnych vlastností cvičenca. Skúšky na stupne technickej vyspelosti môže absolvovať cvičenec, ktorý trénuje stanovený čas, pričom musí byť dodržaný časový odstup medzi jednotlivými skúškami. - SZK-

Postupne budú deti pripravované na absolvovanie súťaží. 

Tréningy sú systematicky pripravené na 1 hodinu 2x týždenne a v sezóne 2017/2018 prebiehajú podľa zaradenia do skupiny v časoch:

1. skupina   UTOROK a ŠTVRTOK       16:00h - 17:00h

2. skupina   UTOROK a ŠTVRTOK       17:00h - 18:00h

Zaradenie do skupiny je závislé od technickej úrovne a zdatnosti dieťaťa a rozhoduje o ňom tréner.

telocvičňa ZŠ Pri Kríži 11, Bratislava - Dúbravka

(bočný vchod od bežeckej dráhy)

 

Sezónu 2017/2018 začíname dňa 3.10.2017 (utorok):

o 16:00h - 1. skupina,

o 17:00h - 2. skupina.

 

Umožňujeme deťom absolvovať skúšobný tréning zdarma, po ktorom sa rozhodnú, či sa budú tréningov naďalej zúčastňovať. Je potrebné dieťa na takýto tréning vopred prihlásiť!

Zaslanie požiadavky na skúšobný tréning, či priamo prihlásiť dieťa, je možné zaslaním správy (meno, vek a rok narodenia dieťaťa) e-mailom na info@zandersportclub.sk alebo vyplnením kontaktného formulára (viď záložka Kontakt). Informujte sa, či máme voľné miesto! 

V čase školských prázdnin, sviatkov a deň pred prázdninami, či sviatkami tréningy nie sú.

Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte elektronicky e-mailom na vyššie uvedený mail alebo prostredníctvom spomínaného kontaktného formulára.

Prihláste svojich malých veľkých bojovníkov. Tešíme sa!